Kinco - HMI MT4414TE Kinco - HMI MT4414TE Màn hình Kinco MT4414TE
1. 7 ink
2. Hỗ trợ Ethernet
3. Kết nối linh hoạt với các PLC khác nhau
MT4414TE Kinco 4.410.000 VND Số lượng: 1 Chiếc